Moonio

KLIENT: Moonio
TECHNOLOGIA: WooCommerce
STRONA: moonio.pl

Wymagający projekt pod kątem silnika strony, ponieważ klient integruje wielu producentów, którzy sprzedają i wysyłają produkty we własnych cenach i miejscach. Stworzony został dedykowany panel producenta wraz z możliwością rejestracji oraz połączony system wysyłki przy koszyku z produktami od wielu producentów